Jak zašlapat své vlastní sliby

„…vyšel šlapanický Zpravodaj č. ….. Jeho obsah přesně odpovídá návodu: “Jak zneužívat veřejný rozpočet k vlastní sebepropagaci.” Typické sebeoslavné články členů vedení města samozřejmě před volbami nemohou chybět a také nechybějí. Ve velkých číslech o financích našeho města na zvláštním, vloženém listu očividně úmyslně chybí zásadní údaj o úvěru 85 milionů Kč, který bude naše město […]

Úvaha k novému Návrhu územního plánu (NÚP) Šlapanic

V dubnu proběhlo opakované projednání NÚP, jelikož projednání předcházející verze nebylo vzhledem k množství námitek vlastníků nemovitostí úspěšné. I tentokrát byl zájem vlastníků o NÚP na veřejném projednání značný. Jejich zájmy byly převážně osobní a téměř všechny se týkaly plánování tzv. biokoridorů na jejich pozemcích. Že se tato záležitost nedotkne jejich vlastnických práv nedovedli tvůrci NÚP uspokojivě […]

Koho to ještě zajímá?

Reagujeme na článek v červnovém čísle Šlapanického zpravodaje „Oprava křižovatky ve Slatině…“ a na následný text, který s ním souvisí „Zahájena projektová příprava obchvatu Slatina“. Oba najdete v rubrice AKTUALITY, ale zda tam patří, posuďte sami. Je pravdou, že vedení města usiluje od roku 2015 o zlepšení průjezdnosti zauzlené křižovatky u slatinského kostela. Paní starostka ji slibuje vyřešit […]

Jak vedení města prohospodařilo miliony

Čisté Šlapanice a Nezávislí vedou naše město již dvě volební období . Za těchto osm let se dá již udělat pro město ledacos a zvelebit jej. Samozřejmě, pokud jsou ve vedení opravdu schopní  manažeři a dobří hospodáři.  Toho se nám však nedostalo. Šlapanice za tato dvě  období  dostali na mnoha místech nové chodníky. To je […]