SPOLU

Jak vedení města prohospodařilo miliony

Čisté Šlapanice a Nezávislí vedou naše město již dvě volební období . Za těchto osm let se dá již udělat pro město ledacos a zvelebit jej. Samozřejmě, pokud jsou ve vedení opravdu schopní  manažeři a dobří hospodáři.  Toho se nám však nedostalo.

Šlapanice za tato dvě  období  dostali na mnoha místech nové chodníky. To je viditelné pro občany. Ale staré rozpadající se obrubníky již většinou měněny nebyly. Takže taková práce „napůl“. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Řekněte mi, který správný hospodář by si například na svém domě vyměnil plastová okna a nechal staré rezavé parapety?

To je ovšem drobnost proti větším projektům, které město stály, dle mého názoru, zbytečně vyhozené miliony použitelné například na výměnu i těch obrubníků. Uvedu jich pár.

V Zastupitelstvu se vedl velký spor o způsobu nákupu areálu „ Cukrovaru“. V podstatě s koupí souhlasili všichni zastupitelé. Potíž byla v ceně, kterou vyjednali a byli ochotni zaplatit zástupci Čistých Šlapanic. Opozice rozporovala, že stávající majitel pokud kontaminovaný areál neprodá, bude muset začít s dekontaminací, která je velmi nákladná. Někteří navrhovali odkup za symbolickou 1,-Kč. Tudíž tyto pozemky nemají hodnotu nakonec zaplacenou cenu městem cca 30 mil Kč, ale výrazně nižší. Já se domnívám, že areál bylo možné koupit za řádově do 10 mil. Korun. Tedy možná úspora 20.000.000,- Kč !

Před pár lety požádal majitel-firma ( vlastněná další firmou a a.s) vedení města o směnu stavebních pozemků směrem na Ponětovice. Tohle považuji od Čistých Šlapanic a Nezávislích za velmi zajímavý projekt. Město Šlapanice vlastnilo pozemky navazující k zástavbě a více ploch- tedy metrů čtverečních než žadatel. Ten vlastnil  horší resp vzdálenější pozemky k Ponětovicím, pozor!  bez sítí a menší plochu. Jakmile se o této pro město krajně nevýhodné výměně začalo jednat, přihlásilo se uskupení mladých šlapanických občanů s nabídkou odkupu těchto městských pozemků za vyšší cenu a zahájením výstavby rodinných domků. Co se stalo? No nedivte se. Čisté Šlapanice prohlasovali  silou směnu pozemků přes odpor opozice a  mladým šlapanickým zájemcům ukázalo dlouhý nos. A peníze? Nadbytečné metry čtvereční mezi vlastněnými pozemky města a soukromé firmy, si město nechalo proplatit. Dle názoru paní starostky a dalších jejich přizvukovačů byla však správná cena za prodej  rozdílu ve výměře stavebních pozemků pro město cca 1.600,-Kč/ m2. Takže soukromá firma dokupovala STAVEBNÍ pozemky od města za řádově 1.600,-Kč/m2 a získala výhodnější pozemky bez investic za natahování sítí atd. V té době se ve Šlapanicích vedle Penny prodávl m2 stavebního pozemku za cca 6.000,-Kč. To byl byznys,co? Zjednodušený výpočet: za prodej pozemků šlapanickým zájemcům ( a to nemluvím o podoře místních, aby zde mohli zůstat bydlet , což Čisté Šlapanice nezajímá už vůbec) mohla městská pokladna inkasovat cc 22.518 m2 x 1.900,-Kč = řádově 42.000.000,-Kč !

V Bedřichovicích byla nutná oprava ulice Lipová. Tento projekt měl být realizován v letech 2017-2018 a vysoutěžená  cena  byla cca 7,5mil. Kč. Po průtazích od vedení města byla realizována  celá rekonstrukce v letech 2020-2021. Cena však byla 11 mil. Korun. To vše, před minuloročním a letošním závratným nárustem cen. Takže v té době cenově stabilním prostředím za dva roky město bylo ochotno zaplatit navýšení o cca 3.500.000,- Kč ! Navýšení  ceny  za dva roky o 30 %  !!!

O plánované stavbě přechodu městem na ulici Nádražní za také podezřelou cenu ( cca 3.000.000,Kč oproti srovnatelné akci v jibném městě realizované za 0,9 mil korun) bylo již napsáno dost, ale nemám dobrý pocit, když vidím způsob hospodaření s městskými penězi Čistými Šlapanicemi.

Podivného jednání při hospodaření s majetky města Šlapanic a Bedřichovic od Čistých Šlapanic je mnohem více, (ale délka příspěvků do Šlapanického zpravodaje je omezena, tak snad další příklady příště….- tento dovětek byl součástí příspěvků, který byl redakcí ŠZ odmítnut)

Namísto starostky – učitelky, místostarosty – učitele a místostarosty – stolaře (nic proti učitelům a řemeslníkům) bych v příštím vedení města rád viděl opravdové a schopné manažery.

To však bude hlavně na Vás při volbách.

Ing. Rudolf Hýbela

© 2021 SPOLU pro Šlapanice