SPOLU

Úvaha k novému Návrhu územního plánu (NÚP) Šlapanic

V dubnu proběhlo opakované projednání NÚP, jelikož projednání předcházející verze nebylo vzhledem k množství námitek vlastníků nemovitostí úspěšné. I tentokrát byl zájem vlastníků o NÚP na veřejném projednání značný. Jejich zájmy byly převážně osobní a téměř všechny se týkaly plánování tzv. biokoridorů na jejich pozemcích. Že se tato záležitost nedotkne jejich vlastnických práv nedovedli tvůrci NÚP uspokojivě prokázat. Zato vlastníci disponovali znaleckými posudky se zákonným odkazem. Proto lze i nyní očekávat spoustu námitek k vyřešení. Pro město by byly cennější připomínky veřejnosti obecné, ku prospěchu řešení určitých lokalit nebo infrastruktury města, převážně dopravní.

Podle Stavebního zákona, čl.1.3.1 cituji: „Smyslem územního plánování je co nejméně omezovat a co nejméně bránit přirozenému vývoji územního celku.“

Nový NÚP Šlapanic se ale jeví jako nerozvojový, resp. rozvoj je směrován do centra na území bývalých Br. papíren, chcete-li Cukrovaru. Zde však naráží na limity vyčištění podloží vzhledem k realizaci objektů pro bydlení. Jiné dostatečné prostory pro bytovou výstavbu s ohledem na potřeby obyvatel NÚP nenabízí. Nepřináší ani možnost rozvoje výroby či podnikání. Naopak vývojem na pozemcích Cukrovaru dojde k jejich útlumu.

Z NÚP je znát viditelná snaha nahlížet na Šlapanice jako obec izolovanou od okolí, což dokumentují nejen chystané biokoridory, ale hlavně neřeší nedostatečné silniční napojení směrem k druhému největšímu městu v ČR, které většina občanů téměř denně potřebuje a nemá na to ztrácet čas v neustálých frontách aut. NÚP také neřeší dopravní přístupy ke stávajícím výrobním zónám na jihozápadě kolem Kili a Čegana, ani na severovýchodě kolem cihelny, Tasy a ZD, kde je pouze soukromá cesta a nevyhovující ul. Zemědělská.

Jelikož se jedná o dokument, který dává tvář městu na léta dopředu, měl by NÚP zvážit, zda je možné nahlížet na Šlapanice jako na ostrovně uzavřenou obec nebo jako na město předpokládaného pulzního rozmachu v blízkosti dálniční sítě D1 a D2, vedle letiště a u významné železnice. Právě pozice města dává možnost využít pro budoucí zřejmý rozvoj všech výhod, které daná teritoriální poloha přináší pro strukturu moderního města se zelení, lesoparkem, dostatkem bydlení a vyřešenou dopravou.

 

Zdeněk Kadlc

© 2021 SPOLU pro Šlapanice