SPOLU

Koho to ještě zajímá?

Reagujeme na článek v červnovém čísle Šlapanického zpravodaje „Oprava křižovatky ve Slatině…“ a na následný text, který s ním souvisí „Zahájena projektová příprava obchvatu Slatina“. Oba najdete v rubrice AKTUALITY, ale zda tam patří, posuďte sami.

Je pravdou, že vedení města usiluje od roku 2015 o zlepšení průjezdnosti zauzlené křižovatky u slatinského kostela. Paní starostka ji slibuje vyřešit už od nástupu do funkce (podzim 2014) světelným zařízením. Začátkem října 2018 zmínila ve zpravodaji, že město je „iniciátorem zprůchodnění křižovatky ve Slatině, které je ve fázi výběrového řízení na projektanta a stavební povolení (SP) spolu se zahájením stavby světelné signalizace lze očekávat v roce 2019“. Na dubnovém Zastupitelstvu města (ZM) 2021 starostka informovala, že projekt je zpracován, vydání SP se předpokládá do konce roku 2021 a realizace v letošním roce s tím, že světla budou preferovat MHD (trolejbusy a autobusy). V letošním červnovém čísle zpravodaje nás informuje vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna Ing. Bc. Pospíšek, že „došlo k nesouladu mezi dopravním řešením křižovatky a souhlasem Městské části (MČ) Brno-Slatina. Z toho důvodu probíhá v této chvíli přeprojektování dokumentace.“ Jistě z toho chápete, že jsme po osmi letech znovu na začátku.

O křižovatce psala paní starostka obšírně v předvánočním zpravodaji 2015. Zmiňuje, že projekt světelně řízené křižovatky byl hotov již v roce 2010, kdy ho také zamítlo zastupitelstvo MČ Brno-Slatina. Píše o dohodě s představiteli Slatiny, že je úkolem odborníků vyvrátit obavy Slatiny z úpravy křižovatky a uvádí, že je škoda, že naše město v minulosti na toto řešení rezignovalo. Píše dále, že světelné řízení nemůže však ovlivnit kapacitní zatížení křižovatky, které je již dávno nad veškeré limity. Proto se v úvaze dostává ke dlouhodobému řešení napojení na Brno, což by mělo být nasměrování naší Brněnské ulice na plánovaný obchvat Slatiny. O tom se ale dozvídáme v tom druhém článku, že Jihomoravský kraj zadal zpracování (pozn. teprve) jeho studie vč. projednávání návrhu se zástupci samospráv (pozn. měst). Termín odevzdání je 25.9.2022, když však spočteme, kolik let může trvat projekt, stavební povolení, výkupy pozemků a pak snad i realizace, nabízí se konstatování „naděje umře poslední“.

Na uvedenou problematiku je však možné se dívat i optikou priorit zodpovědných osob na zodpovědných úřadech. Ptáme se – samozřejmě jen řečnickou otázkou, zda za osm let na radnici ví paní starostka, které jsou ty správné dveře, na které je potřeba zaklepat a zda na ně také zaklepala. Zda dostatečně pro Šlapanice lobbovala u těch správných osob. Za dvě volební období se toho dá zvládnout mnoho a posunout věci hodně daleko, pokud víte, na koho se obrátit, a máte u něj otevřené dveře. My SPOLU to víme a umíme pro Šlapanice využít.

Chtěli bychom nabídnout efektivnější a dřívější řešení jak oné problematické křižovatky, tak napojení Šlapanic na Brno.

 

Zdenek Kadlc

© 2021 SPOLU pro Šlapanice