SPOLU

Jak zašlapat své vlastní sliby

„…vyšel šlapanický Zpravodaj č. ….. Jeho obsah přesně odpovídá návodu: “Jak zneužívat veřejný rozpočet k vlastní sebepropagaci.”

Typické sebeoslavné články členů vedení města samozřejmě před volbami nemohou chybět a také nechybějí. Ve velkých číslech o financích našeho města na zvláštním, vloženém listu očividně úmyslně chybí zásadní údaj o úvěru 85 milionů Kč, který bude naše město splácet postupně více než 8 let. Tedy “my nelžeme, my vám jen sdělíme to, co se nám nyní hodí do krámu”.“

Pokud vám tento text přijde povědomý, máte pravdu, je to doslovný citát předvolebního textu hnutí Čisté Šlapanice
z roku 2014. Byl jedním z dlouhé série kritických vystoupení na zasedání Zastupitelstva města, textů na webu hnutí i v samostatných letácích.

A takto (zkráceně) pokračoval:

„.. Nedůstojně tak završili svou nedůstojnou práci na Zpravodaji, která spočívala především v cenzuře,… zneužívání veřejných financí, ze kterých je Zpravodaj placen nikoliv k informování občanů, ale především k sebepropagaci lidí na radnici, …vyžádat si odpověď podle tiskového zákona na naší radnici je otázkou spíše měsíců, …Naše představa o podobě Zpravodaje je naprosto odlišná, inspirujeme se činností a návrhy Otevřené společnosti, která dlouhodobě monitoruje situaci a bohužel eviduje široce rozšířené zneužívání radničních médií v celé ČR. ..“

Ano, toto jsou skutečně slova Čistých Šlapanic. A jak to vypadá dnes? Porovnejme dluh města před 8 lety a dnes: …

Porovnejme práci redakce Šlapanického Zpravodaje před 8 lety a dnes: č. 3/22, redakce zamítla otisknout články opozičních zastupitelů proto, že je označila za politické, i když se jednalo např. o názor Ing. Zdenka Kadlce na druhé veřejné projednávání nepovedeného návrhu územního plánu, zamítla otisknout článek občana Rudolfa Hýbely, protože uvažuje o kandidatuře na kandidátce SPOLU pro Šlapanice /k datu uzávěrky tohoto čísla ŠZ nebyly oficiální kandidátky do komunálních voleb schválené, a řekněme si otevřeně, že i nehorázné chování stávajícího vedení Rudolfa v kandidatuře podpořilo/.

Samostatnou kapitolou jsou rozsáhlé, hloupoučké reakce vedení města uvedené hned pod články opozice, přičemž proti reakcím pod články tohle hnutí tolik burcovalo před osmi lety. Tato praxe ODPORUJE Pravidlům pro vydávání ČŠ i obecné praxi odmítající cenzuru. Členové výboru pro informace a média (tehdy komise) absolvovali detailní školení s panem Kužílkem, kterého si ČŠ vždy braly jako ikonu komunálních tiskovin. Přestože jsem byla při této diskusi poněkud zklamaná tím, jak odlišně se vyjadřoval v situaci, kdy už na radnici sedí ČŠ oproti předchozímu, ale i pan Kužílek k reakcím pod články jasně říká, že vedení města, které zodpovídá za radniční časopis, má právo se KRÁTCE vyjádřit v případě, kdy je třeba opravit autorem chybně uvedená fakta (např. čísla, data apod.). Přímá reakce na články, která je evidentně dodána redakci až po uzávěrce, je v Pravidlech zcela zapovězena!! To, že většina článků vedení města je dlouhodobě posílána až po uzávěrce, byl jeden z mnoha důvodů, proč jsem já rezignovala na funkci předsedy VIM i člena. Přitom práce s členy VIM byla velmi dobrá, ale závěry a rozhodnutí nebyly respektovány a starostka se jen alibisticky ohrazuje, že do toho redakci nemluví.

Asi víme všichni, kdo trochu známe situaci v našem městě v posledních letech, jaká je realita. A to včetně mnoha úředníků, kteří jsou podepsáni pod řadou rozhodnutí, která nejsou z jejich hlavy.

Vraťme se k dalším slibům daným před osmi lety a posuďte sami, jak s nimi bylo naloženo:

2014: „Co byste udělali s dopravou?

Skutečně reálné a nejrychlešjí je podle nás dobudování obchvatu Slatiny, který by měl výrazně pomoci rozdělením proudu vozidel. Obchvat Slatiny už prošel všemi důležitými řízeními, v cestě jeho realizaci nyní stojí nesouhlas vlastníků pozemků. Postupy naší a slatinské radnice vůči majitelům pozemků zřejmě nejsou příliš vstřícné“

Ajajaj! Vážení občané, jistě se nyní cítíte pod vedením ČŠ jako v ráji, zejména díky rychle tlačenému návrhu Územního plánu, ta vstřícnost k majitelům pozemků z něj čiší (jde o to, ke kterým majitelům ano a ke kterým ne).

„…podklady k jednání zastupitelstva města zpřístupníme pro veřejnost, podklady budou zveřejněny s minimálně 2týdenním předstihem; zastupitelé za Čisté Šlapanice dostávají podklady pro jednání pouhý týden před jednáním zastupitelstva..“

A jak je to dnes?
Když se na březnovém zasedání ZM opoziční zastupitelé ohradili, že část podkladů k projednávanému bodu dostali den před zasedáním a část až vytištěnou na samotném zasedání, byla jim sice na místě sdělena omluva, ale bod nebyl z jednání stažen.

Na červnové zasedání protlačila starostka rychlé projednání návrhu ÚP, nicméně informace k vypořádání námitek a připomínek dostali zastupitelé sotva týden před jednáním. Opět s omluvou… Přitom ÚP je skutečně klíčový dokument, a po zkušenostech
z předchozích návrhů, kde se nenápadně objevily drobné změny bez označení, že se o změny jedná, nelze spoléhat na prohlášení, že veškerá dokumentace k návrhu už od dubna visí na webu města. Právě v těch drobných detailech se mohou skrývat velké problémy, které mohou při rozhodování zastupitele uvrhnout do situace, kdy bude odpovídat za škody na hodnotě majetku vlastníků nemovitostí.

Alena Řezníčková

© 2021 SPOLU pro Šlapanice