SPOLU

Volební program pro Šlapanice

1) MĚSTO POVEDEME A BUDEME DOBRÝMI HOSPODÁŘI

Na kandidátní listině máme osobnosti se zkušenostmi s řízením týmů, které v minulosti prokázaly schopnost projekty nejen zahájit, ale také dokončit. Pokud se objeví překážky, překonáme je.

2) CTÍME TRADICE A KONZERVATIVNÍ HODNOTY

Při zásadních změnách je potřeba dbát na všechny obyvatele. Šlapanice jsou městem s hluboce zakořeněnými tradicemi. Jsou otevřené komukoliv, ale současně nám záleží na podpoře stávajících rodin.

3) ZAJISTÍME ZMĚNU

Chceme znovu nastartovat rozvoj města. Soustředíme se na dosud opomíjenou dopravu, kterou město zásadně potřebuje vylepšit.

4) BUDEME NASLOUCHAT

Je třeba vyjít ven a mluvit s lidmi o tom, co pro život skutečně potřebují. Úřední hodiny pro veřejnost v čase, kdy je běžný člověk v práci, nestačí.

5) ZLEPŠÍME ATMOSFÉRU NA ŠLAPANICKÉM ÚŘADĚ

Jsme si vědomi špatného pracovního klimatu na pracovištích městského úřadu. Pod naším vedením budou řízena s ohledem na připomínky a potřeby jejich zaměstnanců.

6) DRŽÍME SLOVO A UMÍME SE DOHODNOUT

Naše rozhodnutí jsou konzistentní. Řídíme se tím, co je pro město nejlepší, bez ohledu na stranickou příslušnost. Při práci v zastupitelstvu jsme si ověřili, že rozdílné názory nejsou na překážku, ale nejlepší výsledky plynou ze snahy o diskuzi.

Konkrétní plány

I. KOUPÁNÍ VE ŠLAPANICÍCH

Zahájíme projekt výstavby biotopu ke koupání a volnočasovým aktivitám.

II. PODPOŘÍME SOCIÁLNÍ SLUŽBY

I ten, kdo se o sebe běžně dovede postarat sám, občas potřebuje pomocnou ruku. Podáme ji každému, kdo si ji zaslouží.

III. SPOLKY JAKO ZÁKLAD

Kulturní a sportovní spolky jsou základním kamenem společnosti. Jsou to třeba Sokol, Orel, SK Šlapanice nebo skauti. Jim i dalším volnočasovým organizacím ve městě navýšíme stávající nedostatečnou finanční podporu. Nabídneme jim konzultace stále složitější administrativy.

IV. NOVÉ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dětem chceme usnadnit orientaci ve stále houstnoucím provozu, vybudujeme proto moderní dopravní hřiště. Pro větší děti a dospívající obnovíme skatepark.

V. UŽITEČNÝ CUKROVAR

Maximalizujeme ekonomický přínos částečně vyčištěného areálu cukrovaru. Areál musí v co největší míře sloužit občanům. Budeme brát zřetel na zbývající kontaminaci a již existující návrhy na jeho využití.

VI. ŠKOLSTVÍ

Postaráme se, aby od příštího školního roku bylo v mateřských školách dostatek míst pro všechny přihlášené děti. Zřídíme na základní škole třídy se sportovním a jazykovým zaměřením. Zvýšíme kredit základní školy a kvalitu vzdělávání.

VII. KULTURNÍ DŮM A HASIČKA V BEDŘICHOVICÍCH

Zasadíme se o realizaci druhé etapy rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích. Navážeme na již dříve provedenou rozsáhlou opravu. Hasičům zajistíme novou prostornější hasičskou stanici s klubovnou.

VIII. SILNICE, PO KTERÝCH CHCEME JEZDIT

Žalostný stav komunikací není možné vyřešit hned a bude to stát spoustu úsilí, chceme se do toho ale vrhnout. Zaměříme se na silnice do Bedřichovic a Kobylnic a zahájíme jednání s vlastníky. Za klíčovou považujeme také rekonstrukci horní části Čechovy ulice s důrazem na vybudování parkovacích míst.

© 2021 SPOLU pro Šlapanice