SPOLU

Volební program pro Bedřichovice

1) DOPRAVA

• Opravíme silnici Šlapanice – Bedřichovice a ulici Studýnky.

• Začneme pracovat na obchvatu Bedřichovic.

2) INVESTICE

• Dokončíme rekonstrukci druhé části kulturního domu.

• Z domu „Jerolímových“ vystavíme novou hasičku.

• Zajistíme WIFI FREE i na dětském hřišti pro maminky s dětmi.​

• Začneme pravidelně udržovat zeleň v Bedřichovicích.

3) ROZVOJ

• Zrevidujeme územní plán v oblasti Bedřichovic. Už nyní máme vizi zajištění cenově dostupné výstavby cca osmi rodinných domků pro bedřichovické a šlapanické občany.

• Posílíme pravomoci osadního výboru tak, jak je běžnou praxí v jiných částech obcí.

• Zrevidujeme protipovodňová opatření.

© 2021 SPOLU pro Šlapanice