Odpady ve Šlapanicích a Bedřichovicích

Během osmiletého hledání řešení svozu odpadů ve Šlapanicích metodou pokus–omyl jsme už zažili ledacos: čárové kódy se soutěží o nejpilnějšího sběrače, karty občana k prokázání práva uložit své zbytky, pytlování, nesčetně verzí svozových kalendářů, licitování o tom, kde má stát popelnice a jak poloplná či poloprázdná má být, aby ji služba vyvezla, kolik hodin před a […]